Výsadba listnatého stromu se zemním balem

Jedno africké rčení říká: „Nejlepší doba pro výsadbu stromu byla před dvaceti lety, druhá nejlepší je právě nyní.“

1. Vykopejte jámu, která bude jenom o málo hlubší, zato však mnohem širší, než je zemní bal.
2. Po vykopání jámy krumpáčem nakypřete dno jámy, aby nebylo utužené.
3. Částečně jámu zasypejte původní nevylepšenou zeminou tak, aby zemní bal stromu po vložení do jámy o 2-3 cm vyčníval nad povrch půdy
4. S citem prostříhejte korunu stromu. U některých druhů lze větve zkrátit, u jiných je lepší některé větve odstranit a zbylé nechat bez zásahu. Tento řez je důležitý pro další vývoj stromu.
5. V případě slabší kvality výsadbové zeminy vylepšete půdu v horním profilu jámy – cca do 35 cm od povrchu. Použít můžete dobrou ornici, kompost nebo zahradnický substrát. Důležité je dobrou zeminu promíchat s původní.
6. Přidejte dlouhodobě působící hnojivo a dobře promíchejte, aby bylo v celém horním profilu jámy.
7. Vložte strom do jámy. Juta i drátěný obal se na zemním balu ponechá bez zásahu. V půdě tyto materiály rychle „zmizí“.
8. Dosypejte kolem stromu zbylou zeminu a dejte pozor, aby kořenový krček v žádném případě nebyl zasypán zeminou.
9. Zatlučte ke stromu kůly, mohou být dva nebo tři – musí pevně držet v půdě, aby pomohly stromu se zakořeněním.
10. Jestli použijete 3 kůly, zpevněte je příčkou.
11. Pomocí úvazků strom zafixujte tak, aby se v žádném případě nemohl viklat, ale mohl ještě sedat v čerstvě vykopané jámě.
12. Některé druhy stromů vyžadují ochranu kmene proti slunečnímu svitu – týká se to druhů s jemnou borkou (povrchová část kůry). Ideální je udělat bílý nátěr, nebo použít rohož ze štípaného bambusu. V místech, kde hrozí poškození kmene zvěří, pomůže světlá plastová chránička.
13. Zeminu kolem paty stromu upravte tak, aby kolem kmene vznikla závlahová mísa, tedy jakýsi nízký val ze země dále od kmene.
14. Když nemusíte, nemulčujte. Samotné mulčování je sice prospěšné, ale často se provádí špatně. Je tedy lepší nemulčovat vůbec, než to udělat špatně. Když už se pro mulčování rozhodnete, prostor od kořenového krčku (to je to místo, kde končí kmen a začínají kořeny) nechejte volný alespoň na 15 cm od kmene na každou stranu.
15. Zalijte vydatně – jedna zálivková dávka by měla obsahovat 20 – 40 litrů vody – podle počasí a ročního období – na podzim stačí méně, z jara vydatně.
16. Prostor kolem kmene se snažte navždy udržovat bez trávy. Tráva je velmi konkurenční. Jestli při údržbě trávy použijete strunovou sekačku a zasáhnete i kmen stromu, počítejte s tím, že jste zahájili jeho postupné chřadnutí či umírání.
PS. Jestli budete vysazovat strom z květináče, postup je podobný. Květináč se samozřejmě z rostliny odstraní. Nesmějte se, jsou známé případy, kdy byl strom vysazený i s květináčem. Před výsadbou je dobré kořenový bal narušit, aby se kořeny stromu snadněji dostaly do prostoru jámy. Dřeviny pěstované v kontejnerech tuto pomoc někdy nutně potřebují, neboť jejich kořeny bývají zatočeny.
Přejeme mnoho štěstí a radosti z práce.