Záhrada v objatí átriového domu

Poďte s nami do záhrady na okraji menšej dedinky, v blízkosti slovenského hlavného mesta! S majiteľmi sme boli už pri zrode myšlienky postaviť si rodinný dom a vytvoriť záhradu ako oázu
pokoja a relaxu po ťažkom dni. Preto aj neveľké rozmery budúcej záhrady mali presne defi novanú predstavu o využití a bazén sa mal stať jej súčasťou.

[image][image]atrio1A tak sme sa pri spracovaní návrhu postupnesnažili zapracovať všetky požiadavky majiteľky a nájsť priestor i na malý kúsok pre úžitkovú časť. Tá je napokon oddelená od ostatných výsadieb nízkym strihaným živým plôtikom zo stálozelenéhokrušpánu. [image]zahradaAtrio2[/image]Ten sa objavuje aj v ostatných výsadbách v rôznych tvarových obmenách.

Vybrali sme spolus domácimi solitérne dreviny – céder a štíhlu metasekvoj vysadené v ostrovčekoch z riečneho štrku, doplnili ihličnatými drevinami a kvitnúcimi kríkmi. Pri výbere rastlín sme sa zamerali viac na druhy menšieho vzrastu s ohľadom na nie príliš veľké rozmery záhrady. Výsadby vhodne dopĺňajú trávy a trvalky a počas sezóny kvitnú na záhonoch letničky.

Vybudovala sa automatická závlaha a napokon sa položil trávnatý koberec. Čiastočne zastrešená terasa prepojuje vnútornú obytnú časť s vonkajšou. Pocit harmónie a pokoja umocňuje aj príkladná starostlivosť majiteľky o jej kúsok zelene.