Araucaria – pozdrav z druhohor

Araukárie jsou vývojově velmi staré dřeviny, vznikly v období druhohor – přibližně před dvěma stovkami miliónů let. Byla to éra dinosaurů, ptakoještěrů, stromových kapradin a obřích přesliček. Extrémně pichlavé šupiny některých araukárií, vznikly pravděpodobně už na začátku vývoje těchto dřevin, jako přirozená ochrana proti mohutným býložravým ještěrům této doby. Tyto šupiny jsou u některých druhů opravdu pozoruhodné a často bývají jedním z hlavních důvodů, proč jsou tyto stromy tak obdivované. Původně se araukárie vyskytovaly na obou polokoulích Země, ve formě zkamenělin byly jejich zbytky nalezeny dokonce až ve Skandinávii, nebo v Grónsku. Proto bývají tyto stromy po právu často označované jako živé zkameněliny.