Vřesy a vřesovce

..jsou rostliny, které se na našich zahradách používají s velkou oblibou. Poslední dobou nejenom k vysazování trvalých ploch, ale i ke krátkodobým dekoracím. Tento způsob využití pole působností těchto krásných rostlin ještě rozšiřuje. Pro sesazování truhlíků a nádob je celkem možné ignorovat nároky rostlin, neboť působení těchto kompozic má pouze krátkodobý charakter. Celkem jiná situace nastane v případě, že chceme vřesy a vřesovce použít do trvalých výsadeb pro vytvoření vřesovišť nebo lesních zákoutí.
V tomto případě je důležité vědět, jestli vysazujeme vřesy, nebo vřesovce – a to proto abychom se místo radosti nedočkali zklamání. To by mohlo nastat v případě, že bychom do vřesoviště použili některý z cizokrajných vřesovců, který neumí růst v našich klimatických podmínkách. Vřesovce jsou totiž velmi bohatým rodem, existuje jich několik stovek druhů, přičemž většina pochází z jižní Afriky. Pokud budeme k výsadbě používat odolné druhy vřesovců, které v našich podmínkách prosperují, květenství se dočkáme velmi brzo z jara. Některé větvičky rozkvétají už v prosinci, ale jinak všechno vypukne s prvními teplými dny v předjaří.
Do druhé skupiny pak patří vřesy, které kvetou od konce léta až do druhé poloviny podzimu. Máme jich k dispozici stovky odrůd, ale vždy se jedná o jediný druh – a to vřes obecný. Je to bohatě rozšířená rostlina, která divoce roste od severních až po teplé, jižní oblasti Evropy a rozšiřuje se skoro až na dálný východ. Základní nároky vřesů jsou proto velmi obdobné, v rámci jednotlivých odrůd mohou existovat drobné odchylky, ale ty nejsou zajímavé.
Když to všechno shrneme, tak platí, že u vřesů budeme vybírat podle toho, které odrůdy se nám nejvíce líbí. U vřesovců naopak, pro jaký účel je hodláme použít – pokud do záhonů, tak k nejčastěji vysazovaným druhům patří ty, které zahradníci označují jménem Erica carnea nebo Erica x darleyensis. Venku by vydrželo i několik dalších druhů, ale ty se používají méně často. Pro výzdobu oken či hrobů se používá druh Erica gracilis, neboli vřesovec kapský. Naši zimu nemůže přežít, ale i když uschne, stále zůstává docela hezký.