Tuje a cyprušteky

Tuje a cyprušteky

Niektoré dreviny sa na záhradách objavujú iba sporadicky, zatiaľ čo druhé si už dlhé roky udržujú vysokú obľubu a vysadzujú sa pravidelne. Do tejto skupiny patria tuje i cyprušteky. I keď sa v niektorých ohľadoch  tieto dva rastlinné rody trochu podobajú, musíme mať na zreteli, že ich vzájomné zamieňanie môže viesť k chybám. Nie všetky druhy týchto […]