Svahovitá záhrada pod lesom

Najradšej mám zákazníkov, ktorí oslovia záhradného architekta, keď majú ešte nedokončený dom bez spevnených plôch. Vtedy je možné navrhnúť aj spevnené plochy či drobné stavby dokonale zladené so záhradou. Presne takýto boli majitelia tejto záhrady v Nitre.

Záhradu sme riešili od spevnených plôch cez oporné múry až po zeleň a trávnik. Záhrada bola pomerne rozľahlá, ale požiadavka bola vytvoriť čo najväčší priestor pre hry detí. Terénny rozdiel sme vyriešili murovaným oporným múrom, kde vznikli dve terasy – jedna plne vysadená skalkovými typmi rastlín a druhá pokračujúca trávnikovou plochou. V strede oporných múrov je schodisko, ktoré vedie do zadnej časti záhrady, kde je skrytý v zeleni malý hospodársky domček so záhradným náradím a strojmi. V spodnej časti je umiestnený zabudovaný krb, ktorý rodina pravidelne využíva.

Mimoriadnu pozornosť som venovala výberu rastlín. Po okrajoch pozemku na oddelenie pohľadov od susedov som hlavne použila ihličnaté a vždyzelené druhy stĺpovitého charakteru, aby neuberali z priestoru. Zadnú časť záhrady, ktorá má v pozadí les, nebolo potrebné príliš husto vysádzať, doplnila som len kríky na spestrenie farieb a oživenie. Terasy sú vysadené kombináciou ihličnanov a kvitnúcich rastlín a trvaliek. Tiež vstupná časť domu žiari farbami a víta návštevníkov živosťou. Každé ročné obdobie je v tejto záhrade pútavé, veľký priestor poskytol použitie viacerých zaujímavých druhov rastlín. Celú záhradu dokonale dotvára trávnik s ladnými líniami záhonov.

Text a foto
Ing. Jana Krnáčová
Isola Bella s.r.o.