Stromy s kulovitou (kompaktní) korunou

Sortiment stromů, které pěstují specializované školkařské fi rmy a které nabízíme v našich zahradních centrech, je tak široký, že snad ani není možné nenajít správný strom pro jakoukoliv situaci, která může při zakládání zahrady nastat. Dlouhodobě si velmi vysokou míru popularity udržují nízké formy stromů, které vytvářejí kulovitou korunu. Někdy se jim také říká kulovité stromy, i když tento přívlastek nedefi nuje strom vždy zcela přesně.

Mnoho odrůd těchto stromů sice v mládí roste opravdu poměrně pravidelně do tvaru koule, ale v pozdějším věku se tvar jejich koruny mírně mění. Bez ohledu na to však mají tyto stromy několik velmi zajímavých vlastností. Výborně se hodí do malých prostor, do atriových zahrad, nízkých alejí, ale také třeba do širších ulic, kde z různých důvodů není žádoucí, aby stromy zde vysazené rostly příliš vysoko. Stromy s kulovitou korunou se hodí i do modernějších zahradních úprav, kde vynikne jejich geometrická textura. Pro tento efekt je rozhodně ale dobré používat stejný druh
ve větších partiích, aby se dosáhlo efektu opakování. Na druhé straně je ale také nutno dodat, že tyto stromy se relativně často používají poměrně nevhodně. Můžeme je třeba vidět často na parkovištích u obchodních domů, kde bychom pro komfort letního parkování potřebovali spíše stromy s rozložitou korunou než stromy malokorunné, které na stanovišti tohoto typu nedají ani potřebný stín, ani tolik očekávaný bioklimatický efekt. Při výběru správného stromu musíme zohlednit zejména jeho nároky na stanoviště. Očekávaný estetický efekt je sice důležitý, ale neměl by se nadřazovat nad biologické potřeby stromu. Kritérií, která ovlivňují život stromu, je hodně. Teplota, světlo, vláha – to jsou sice hlavní růstové faktory, ale v moderním prostředí lidských sídel vznikají i různé stresové jevy, které jednotlivé druhy a odrůdy stromů zvládají různě. Za tyto stresové faktory lze považovat třeba zhutněnou půdu, zasolení nebo život kořenové soustavy pod povrchem zpevněné půdy. Při výběru stromu bychom na tyto věci měli nahlížet s vizí mnoha let dopředu. Strom se nevysazuje na dobu několika let, takže každé odstraňování případných chyb bolí nejvíce proto, že chyby se projevují až pozdě a jsou spojeny se značnou časovou ztrátou.

[image]AcerStrom[/image]Acer platanoides ‘Globosum‘

javor mléč; javor mlieč

Kompaktní, velmi hustě rostoucí strom, který vznikl v roce 1873 v Belgii. Vytváří zpočátku pravidelně kulovitou korunu, která se později mění na široce rozložitou. Dorůstá do výšky 4–7 m, je dekorativní při rašení i na podzim, kdy se jeho listí vybarvuje do žlutých odstínů. Má velmi křehké dřevo, takže při výsadbě či manipulaci se mohou jednotlivé větvičky snadno lámat. Strom má však velmi dobré regenerační schopnosti, takže případné poškození se snadno hojí. Tento kultivar javoru je velmi vhodným stromem pro hnízdění ptáků, v husté koruně nacházejí ideální a bezpečný prostor pro výchovu svých mladých.

[image]nanaStrom[/image]Fraxinus excelsior ‘Nana‘

jasan; jaseň

Pomalu rostoucí strom s poměrně pravidelnou, kulovitou korunou. Někdy bývá také označován jako Fraxinus excelsior ‘Globosum‘. Dorůstá pomalu do výšky 4–6 m. Z estetického hlediska působí spíše průměrně, nevyznačuje se žádným výjimečným efektem. Je ale velmi odolný, dobře snáší zasolení, vítr, chlad i těžkou jílovitou půdu. Raší stejně jako ostatní jasany relativně pozdě, čímž se vyhýbá rizikům poškození pozdními jarními mrazíky.

Catalpa bignonioides ‘Nana‘

katalpa

Hustý, kompaktně rostoucí strom. Zpočátku roste do pravidelného kulovitého tvaru, později získává tvar široce zploštělý. Dorůstá do výšky 4–6 m. Je to stará odrůda, vznikla v polovině 19. století ve Francii. Květy netvoří vůbec nebo jenom velmi vzácně a samostatně. Raší pozdě a obvykle mezi prvními stromy opadává. K rychlému opadu listů obvykle stačí první podzimní mrazík. Katalpa vyžaduje slunné, teplejší polohy a velmi dobře propustnou půdu. Má dužnaté kořeny, které velmi špatně snášejí těžší a trvale mokrou půdu. Vyznačuje se velmi elegantním, architektonickým tvarem koruny.

[image]PrunusNana[/image]Prunus fruticosa ‘Nana‘

třešeň křovitá; višňa krovitá

Je to jeden z nejpravidelněji rostoucích kulovitých stromů vůbec. Velmi hustou korunu tvoří množství tenkých větviček. Listy jsou lesklé, poměrně malé, tmavě zelené, na podzim se vybarvují do žlutě oranžových odstínů. Bílé květy jsou sice drobné, ale obvykle jich bývá velké množství. Svojí podstatou se hodí do nejmenších atriových zahrad, větších předzahrádek a všude tam, kde není místa nazbyt. Tento strom miluje slunce a je přímo závislý na dobře propustné půdě. Vyšší podíl kamenů či stavební sutě v půdě strom přijímá velmi dobře, naopak mokré a těžké půdy ani zasolení nesnáší. Bývá obvykle  roubovaný na třešeň, takže případný obrost z kmene se musí pravidelně odstraňovat. Dorůstá do výšky 3–5 m.

[image]RobiniaStrom[/image]Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera‘

trnovník akát; agát

Kompaktně rostoucí strom, jehož koruna je v začátku velmi pravidelně kulovitá, v pozdějším věku roste více do šířky. Pokud by se strom nechal růst zcela bez zásahu, vytvořil by deštníkovitou korunu podobnou akáciím z africké savany. Obvykle se ale udržuje, aby si zachoval pravidelný, kulovitý tvar. Na rozdíl od původního druhu tato odrůda vůbec netvoří trny a nekvete.
Je to velmi cenný strom, neboť výborně prosperuje i v městském prostředí, dobře roste ve zpevněných plochách, toleruje zasolenou, i velmi nekvalitní kamenitou půdu. Nesnáší trvalé zamokření ani častý silný vítr. Dorůstá do výšky 4–6 m.